безсъдържателен

безсъдържателен
прил. - празен, кух, пуст, сух
прил. - безсмислен, безинтересен, плосък, глупав, безпредметен
прил. - безвкусен, безсолен, блудкав, безсочен
прил. - банален, изтъркан, скучен, вял
прил. - сладникаво сантиментален
прил. - воднист, разводнен
прил. - незначителен, маловажен, дребен, нищожен
прил. - несериозен, лекомислен, плитък, привиден, външен
прил. - необоснован
прил. - без стойност
прил. - лъжовен, лъжлив

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • банален — прил. прост, вулгарен, тривиален, простонароден, обикновен, старомоден, изтъркан, просташки, дребен, незначителен прил. отегчителен, досаден, плосък, безинтересен прил. блудкав прил. скучен, вял, безсъдържателен прил. шаблонен, неубедителен прил …   Български синонимен речник

  • безвкусен — прил. блудкав, безсолен, неприятен прил. безсмислен, плосък, безинтересен, прост, глупав, нелеп, незначителен, дребнав прил. безцветен, вял, блудкаво сантиментален прил. воднист, разводнен, безсъдържателен прил. евтин, крещящ прил …   Български синонимен речник

  • безинтересен — прил. неинтересен, незначителен, дребен прил. безсмислен, блудкав, безвкусен, глупав, плосък, банален, изтъркан, сух, постен, незанимателен прил. бавен, муден, вял, провлачен, замрял, слаб прил. скучен, безсъдържателен прил. без отличителни черти …   Български синонимен речник

  • безсмислен — прил. неразумен, несмислен, глупав, безразсъден, неблагоразумен, абсурден, нелеп, неразбран, нелогичен прил. безцелен, напразен, безпредметен, безсъдържателен, безсолен прил. бездарен, нескопосан, неправилен прил. безполезен, несъстоятелен прил.… …   Български синонимен речник

  • безсолен — прил. блудкав, безвкусен прил. безсъдържателен, банален, плосък, безинтересен, безсмислен, глупав …   Български синонимен речник

  • безсочен — прил. безвкусен, сух, изсъхнал прил. безсъдържателен, блудкав, безинтересен, постен …   Български синонимен речник

  • без стойност — словосъч. празен, пуст, безсъдържателен …   Български синонимен речник

  • безцветен — прил. неоцветен, необагрен, обезцветен, блед, мътен, сив, тъмен прил. безвкусен, блудкав, безинтересен, неинтересен, безсъдържателен, плосък, неизразителен прил. вял, блудкаво сантиментален прил. безжизнен прил. мрачен, скучен, еднообразен …   Български синонимен речник

  • блудкав — прил. безвкусен, безсолен прил. безсмислен, безинтересен, плосък, безсъдържателен, банален, глупав, незначителен, прост прил. изтъркан прил. безжизнен, безцветен прил. сладникаво сантиментален прил. воднист, разводнен …   Български синонимен речник

  • воднист — прил. воден, разводнен, рядък, течен, кашав, разкашен прил. безвкусен, безсъдържателен, блудкав прил. слаб …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”